Inom Founders & We investerar vi tid och pengar i att utveckla spännande affärsidéer.

De flesta idéerna kommer från andra entreprenörer, men vi har också några egna projekt som vi utvecklat från idéstadiet. Oberoende av affärsidéns ursprung är en grundläggande princip hos Founders & We att koppla ihop bra idéer med rätt människor och rätt kapital. Först då finns förutsättningarna för att utveckla framgångsrika företag.

Om du är investerare och vill bli del av våra affärsidéer, hör av dig så kan vi berätta mer om projektportföljen.