Under våra 25 år i affärslivet har vi träffat på många affärsidéer som varit bra men som ändå inte lyft. Vi på Founders&We kompletterar drivna entreprenörer med dessa pusselbitar.

Det kan röra sig om kapital, kompetens eller kontakter. Som delägare är vi alltid aktiva i den dagliga verksamheten såväl som långsiktigt strategiskt.

Tillsammans med dig går vi igenom affärsidén och undersöker om den är hållbar. Därefter investerar vi både kapital och tid i projektet och skapar tillsammans en agenda för ett framgångsrikt bolag.

Founder&We får dig som entreprenör att våga mer. Med vår erfarenhet och nätverk skapar vi ett starkt team. Är det dags?

Välkommen till oss!